Datatyper

Sammanfattning

Det här kapitlet kommer behandla de grundläggande/primitiva datatyperna i Python. I program lagrar man data i variabler där varje variabel motsvaras av en minnesplats i datorn. Eftersom variabler går att använda om och om igen så blir de väldigt användbara och de utgör grunden i programmering.

Vi kommer se hur vi kan deklarera (skapa) olika variabler och konstanter samt skillnader mellan olika datatyper. Hur vi kan använda oss av variabler och vilka möjligheter och begränsningar de medför kommer också att behandlas i kapitlet.