Datatyper och variabler – Sammanfattning

Grundläggande datatyper

Vi har nu lärt oss de mest grundläggande datatyperna i Python. I program lagrar man data i variabler där varje variabel motsvaras av en minnesplats i datorn. Denna variabel är av en viss datatyp, exempelvis integer, string, float eller boolean. Eftersom variabler går att använda om och om igen så blir de väldigt användbara och de utgör grunden i programmering.

Matematiska operationer

Vi har även gått igenom hur man kan deklarera (skapa) olika variabler och konstanter samt skillnader mellan olika datatyper. Med dessa datatyper kan man utföra matematiska operationer. Många funktioner finns inbyggda i Pythons standardbibliotek, men det finns även moduler så som NumPy som ger oss flera funktioner som underlättar matematiska funktioner.

Jämföra värden och logiska operatoter

Det är även möjligt att jämföra två olika variabler mellan varandra. En jämförelse mellan två variabler returnerar alltid True eller False det vill säga sant eller falskt. Ofta jämför man om en variabel är större, mindre eller lika stor som en annan variabel.

Typkonvertering

Det är även viktigt att hålla koll på vilken typ av data en variabel innehåller. Det är exempelvis skillnad mellan textsträngen “2” och siffran (heltalet) 2. Vid jämförelse av två variabler bör du därför vara nogrann med att variablerna är av samma datatyp. Om variablerna inte är av samma datatyp så kan du konvertera (casta) datatypen till en annan.

To top